آیا شما تا حال قربانی حملات سایبری گردیده اید ؟

 • داس [35% - 11 آرا]
  percent
 • فیشینگ [9% - 3 آرا]
  percent
 • ملویر [6% - 2 آرا]
  percent
 • تروجن [12% - 4 آرا]
  percent
 • رنسم ویر [16% - 5 آرا]
  percent
 • وغیره [19% - 6 آرا]
  percent
ارشيف