تفاوت دومین با هاستینگ

دومین با میزبانی ویب Hosting چه تفاوت دارد

 

برای ایجاد ویب سایت خود، هم به نام دامنه(Domain Name) و هم به میزبانی وب(Hosting) نیاز دارید. با این حال، مهم است که بدانید این دو سرویس جداگانه هستند و می‌توانید آن‌ها را از دو  جای مختلف خریداری کنید. حال ممکن است از خود بپرسید که اگر آن‌ها را از دو جای جداگانه خریداری کنید، این‌ها چگونه کار می‌کنند.

شما فقط باید تنظیمات نام دامنه(Domain Name) خود را درست و تغیر  کرده و اطلاعات Name Server را که توسط شرکت میزبان شما ارائه شده است، وارد کنید. اطلاعات Name Server‌ مشخص می‌کند که درخواست‌های کاربر برای نام‌ دامنه شما به کجا ارسال شود.

host