دومین چیست

دومین چیست (Domain Name)

امروزه داشتن یک ویب سایت برای هر نوع کسب‌وکاری بسیار ضروری است. انتشار ویب سایت یکی از جذاب‌ترین نقاط عطف در تجارت شما است و‌ پایه و اساس بازاریابی کسب‌وکار شما را در دنیای آنلاین تشکیل می‌دهد. در این مطلب، اولین گام اساسی برای را اندازی ویب سایت،یعنی ثبت دامنه (نام دومین یا Domain Name) را توضیح می دهیم . در ادامه مفهموم دومین، انواع مختلف و نحوه خریداری آن را برسی می کنیم تا به درک و مفهوم بهتر، نسبت به انتخاب نام دومین مناسب برای ویب سایت خود اقدام کنید.

نام دومین چیست(Domain Name)

نام دامنه یا Domain Name همان آدرسی است که افراد در نوار URL مرورگر خود برای دیدن ویب سایب شما درج یا می کنند. به زبان ساده تر، اگر ویب سایت را یک خانه درنظر بیگریم نام دومین همان آدرس خانه است.هر وسیله که روی انترنت قرار داشته باشد، یک آدرس IP دارد که با این آدرس شناخته می شود. تعداد این آدرس های بسیار زیاد هستند و به خاطر سپردن آن ها عملا غیر ممکن است. بنابراین، برای آنکه به درک انسان نزدیک تر باشد، برای هر آدرس انترنت یک نام مشخص در نظر گرفته می شود. پس وقتیکه که افراد دامنه ای را در مرورگر خود وارد می کنند، مرورگر بصورت اتومات مراحل ترجمه نام دومین (Domain Name) به IP آدرس را انجام داده ویب سایت مورد نظر را برای کاربری که آن را فراخوانی کرده لود یا بارگزاری نموده و نمایش میدهد.domains
دومین  چگونه کار می‌کند(Domain Name)
برای درک اینکه نام دامنه چگونه کار می‌کند، باید ببینیم که وقتی آن را در مرورگر درج میشود، چه اتفاقی می‌افتد.how to work وقتیکه  که یک نام دومین  را در مرورگر ویب وارد می‌کنید، مرورگر ابتدا درخواستی را به یک شبکه‌ی توزیع شده‌ی جهانی از سرورها که سیستم نام دامنه )Domain Name System یا DNS( را تشکیل می‌دهند، ارسال می کند. سپس این سرورها به دنبال Name Server‌های مربوطه به نام دومین  هستند و درخواست را به آن Name Server‌ها ارسال می‌کنند.
Registry چیست؟   
Registry یک دومین سازمانی یا شرکتی است که یک پسوند در سطه TLD را ایجاد و مدیریت میکند. این سازمانها پسوند دومین را میسازند، برای آن پسوند قوانینی تعیین میکنند و با registrar ها کار میکنند تا با این پسوندها دومین فروخته شود. برای مثال فروشنده های .AFسازمانهای هستند که دومین های .AF را ثبت میکند و DNS های آنرا مدیریت میکند.
How to keep a domain name secure
Once a domain name has been registered with a registrar, that registrar is in charge of notifying the registrant when their domain is about to expire and giving them the chance to renew, ensuring they don’t lose their domain name. In some cases registrars will prey on their users’ expired domain names by buying those domains the second they expire and then selling them back to the original registrant at an exorbitant price. It’s important to choose an honest and trustworthy registrar to avoid these kinds of predatory practices.domains