پالیسی دومین ها

پالیسی دومین های افغانستان AF.

"پالیسی ثبت دومین برای همه نام های دومین تحت مدیریت AFGNIC اعمال می شود و ثبت کنندگان باید قبل از ثبت دومین .af به مشتریان خود اطلاع دهند. هر ثبت کننده ای که مایل به ثبت نام دومین .af است باید پالیسی نام دومین را مطالعه کرده و با آن موافقت کند.

 

Read More

The Domain Acceptable Use Policy sets out the standards that apply in determining whether an.AF

This Acceptable Use Policy sets out the standards that apply in determining whether an.AF or country code top-level domain name (the “Domain Name”) will be accepted for registration. The applicant should satisfy itself that the intended Domain Name meets the requirements for registration. Choosing an unregistrable Domain Name may result in the rejection of the application and a new application would be required.

Read More

Domain Name Registration Policy

Domain Name Registration Policy apply to all domain names administered by AFGNIC, and registrars are required to make their customers aware of them prior to registration of a . AF domain

Any Registrant who wants to register a domain name under.AF must read and agree to the Domain Name Registration Policy.

Read More

حقوق و مسئولیت های ثبت کننده دومین AF.

شما باید از شرایط و ضوابط ارسال شده توسط ثبت کننده خود، از جمله پالیسی های قابل اجراء از طرف ثبت کننده، اداره ثبت وICANN پیروی کنید. شما باید توافقنامه ثبت نام فعلی ثبت نام خود را به همراه هر آپدیت بررسی کنید. شما تنها مسئولیت ثبت نام و استفاده از نام دومین خود را بر عهده خواهید داشت. باید اطلاعات دقیقی را برای انتشار در فهرست‌های مانند WHOIS ارائه دهید و فوراً این را آپدیت کنید تا هر گونه تغییری را نشان دهد، ثبت نام دومین شما و هرگونه خدمات حریم خصوصی/پراکسی که ممکن است در ارتباط استفاده کنید، با آن باید مشمول یک توافقنامه ثبت با یک ثبت معتبر ICANN باشد . .

Read More